usuwanie wirusów

 

Wirusy są niewątpliwie najpowszechniejszym problemem, z jakim borykają się użytkownicy komputerów na całym świecie. Właściwie każdy z nas miał w swoim życiu przynajmniej jednorazowy problem ze szkodliwym oprogramowaniem. Na początek zaczerpnijmy nieco teorii:

Złośliwe oprogramowanie (z ang. malicious software) to wszelkie aplikacje, skrypty, pliki itp. mające szkodliwe, przestępcze, niepożądane lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

 

Na przestrzeni lat tzw. hakerzy stworzyli nawet kilkanaście zróżnicowanych typów szkodliwego oprogramowania różniące się specyfiką działania i rodzajem szkody, którą wyrządzają. Najczęściej występującą infekcją jest popularny wirus, a więc aplikacja lub fragment kodu, który nadpisuje lub przejmuje kontrolę nad programem bez zgody użytkownika. Wyróżniamy także trojany, robaki czy oprogramowanie szpiegujące (z ang. spyware) zbierające informacje oraz dane osobowe o użytkowniku.

 

Zapobieganie infekcjom skutecznie minimalizuje ryzyko pojawienia się infekcji. Absolutnie każdy użytkownik komputera powinien posiadać kompleksową ochronę antywirusową (w tym firewall czy ochronę poczty elektronicznej). Szalenie ważne jest także rozsądne korzystanie z komputera, co oznacza, że nie powinniśmy otwierać załączników poczty niewiadomego pochodzenia czy nawet odwiedzać podejrzanych stron internetowych. Niebezpieczeństwo w sieci czyha na każdym kroku. Usuwanie wirusów to przede wszystkim zadanie ochrony antywirusowej, jednak istnieją pewne metody, aby zrobić to samodzielnie.

 

Jeśli wiemy, ze jesteśmy zainfekowani to możemy:

• skorzystać z programów skanujących i usuwających złośliwe oprogramowanie online (np. Microsoft Safety Scanner),

• ręcznie usunąć zainfekowany plik,

• skorzystać z dostępnych w Internecie programów do usuwania złośliwego oprogramowania.

 

Uwaga: Do wykonania powyższych wskazówek konieczne może być załadowanie trybu awaryjnego z obsługą sieci systemu Windows.

 

Aby to zrobić należy:

1. Ponownie uruchomić komputer

2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz F8

3. Za pomocą strzałek wybrać opcję rozruchu: tryb awaryjny z obsługą sieci

 

Niekiedy, konieczne może być sformatowanie dysku twardego lub przynajmniej partycji systemowej i ponowne zainstalowanie systemu Windows oraz całego oprogramowania, w tym wszystkich sterowników. Należy pamiętać, że wszelkie ingerowanie (zwłaszcza usuwanie) w pliki systemowe może spowodować niestabilną pracę komputera lub jego całkowitą awarię i brak możliwości uruchomienia.